ALAPÍTVÁNY

KRÉTA

Belépés a KRÉTA felületre

Belépés a KRÉTA e-ügyintési felületére

K R É T A  kapcsolattartó:
Horváthné Schein Éva ig.h.
+36-34 361-291
8:00 - 16:00
kozepiskola.oroszlany@gmail.com

2012-Közlemény

Iskolánk Oroszlány Város
Önkormányzata
2012. február 28-i
döntése értelmében a
HAMVAS BÉLA GIMNÁZIUM
ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

nevet viseli
2012. szeptember 1-jétől.
(Hamvas Béla életrajza)

Keresés

Tájékoztató-2021-04-11

Kedves Kollégák, Szülők, Diákok!

A Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról.

Erről az alábbiakban tájékoztatom az érintetteket a Tatabányai Tankerületi Központ levele alapján.

Üdvözlettel: Dr. Radványiné Varga Andrea, intézményvezető

"A rendelet záró rendelkezései között került megfogalmazásra, hogy a köznevelési és a szakképző intézmények 9. és magasabb évfolyamai 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli digitális munkarendben, 2021. május 10. napjától pedig rendes munkarendben működnek.

Az óvodákra és az általános iskolákra vonatkozóan nem változik a 145/2021. (III.27.) Korm. rendelet szabályozása, vagyis az óvodákban április 19-én a rendkívüli szünet megszűnik, az általános iskolák pedig április 19-től rendes munkarendben működnek.

A most megjelent 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet megszövegezéséből adódóan a középiskolai/középfokú iskolai és szakképző intézményi digitális munkarend május 9-éig történő meghosszabbítása nem érinti a kilencediknél alacsonyabb évfolyamokat, tehát a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok alsóbb évfolyamai tekintetében már április 19-től át kell állni a normál munkarendre.

A köznevelési és szakképző intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, valamint a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.

A 2021. május–júniusban megszervezésre kerülő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és illetve gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – nem kerülnek megszervezésre.

Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján

a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,

b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,

c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,

d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, vagy

e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni, akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni.

Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

Az előbbi rendelkezéshez kapcsolódóan az Oktatási Hivatal a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2021. május 3-ig a honlapján közzéteszi a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó részletes tájékoztatót, azzal, hogy a vizsgadíj visszaigénylésének jogvesztő határideje 2021. szeptember 30. napja.

Az érettségi vizsgák lebonyolítása során figyelemmel kell lenni az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó, az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi intézkedésekre.

Egyazon helyiségben az írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

Az írásbeli vizsga lebonyolítása során a vizsgaszervező intézmény a Vizsgaszabályzat 20. § (6) bekezdése szerinti óránkénti váltás tekintetében eltérhet."

Látogatottság

497915
Mai nap:Mai nap:23
Tegnap:Tegnap:90
A héten:A héten:23
Ebben a hónapban:Ebben a hónapban:1573
ÖSSZESEN :ÖSSZESEN :497915

Nyelvvizsga

LanguageCert