ALAPÍTVÁNY

KRÉTA

Belépés a KRÉTA felületre

Belépés a KRÉTA e-ügyintési felületére

K R É T A  kapcsolattartó:
Horváthné Schein Éva ig.h.
+36-34 361-291
8:00 - 16:00
kozepiskola.oroszlany@gmail.com

2012-Közlemény

Iskolánk Oroszlány Város
Önkormányzata
2012. február 28-i
döntése értelmében a
HAMVAS BÉLA GIMNÁZIUM
ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

nevet viseli
2012. szeptember 1-jétől.
(Hamvas Béla életrajza)

Keresés

Erasmus+2020

Erasmus+2020[PDF]

A Hamvas Béla Gimnázium nevelőtestülete 2018-ban kapcsolódott be az Erasmus+ mozgalomba a „Kelts hullámokat! -iskolai motiváció fejlesztése a Hamvas Béla Gimnáziumban” című projekttel, melyet 2019-ben a „Hullámok hátán – az iskolai motiváció továbbfejlesztése a Hamvas Béla Gimnáziumban” címmel folytattunk. Az elmúlt két év tapasztalatai egyértelműen megmutatták, hogy jó irányba haladunk, ezért 2020-ban „Sodrásban - az iskolai motiváció kiterjesztése a Hamvas Béla Gimnáziumban” című projektünkkel megkezdett munkánkat folytatni kívánjuk.

Idei pályázatunk jelmondatául a XIX. században élt amerikai esszéíró, költő, Ralph Waldo Emerson gondolatát választottuk: „Ha soha nem próbálsz valami mást is csinálni, mint amit tanultál, nem fogsz fejlődni.” Tantestületünk tagjai ugyanis felelősségteljesen gondolkoznak hivatásukról. Példát szeretnénk mutatni tanítványaiknak az élethosszig tartó tanulásra. A nemzetközi környezetben megvalósuló önképzés lehetőséget ad számunkra, hogy fejlesszük IKT kompetenciáinkat. Innovatív oktatási módszereket, tanulásmenedzselési rendszereket ismerjünk és honosítsunk meg. A továbbképző tanfolyamon elsajátítottak alapján multimédiás eszközök és szoftverek használatát terjesztjük majd el intézményünkben, illetve olyan interdiszciplináris projekteket vezetünk be, melyek összekötik a természettudományos tantárgyak oktatását a művészeti neveléssel. Az iskola nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítése érdekében elmélyedünk az Európában elérhető oktatási pályázatok rendszerében, és tovább fejlesztjük munkatársaink idegen nyelvi kompetenciáit is.

Kollégáinkat a következő, az intézményi elvárásoknak megfelelő, tanfolyamok elvégzésre delegáljuk:

Discovering Moodle LMS
Képzőintézmény: Europass Teacher Academy, Firenze – Olaszország

Photo & Video Making in our Classroom: The Educational Power of Multimedia
Képzőintézmény: Europass Teacher Academy, Barcelona – Spanyolország

STEAM Education for a Reality Oriented and Fun Learning Environment
Képzőintézmény: Europass Teacher Academy, Barcelona – Spanyolország

Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa
Képzőintézmény: IfeL Institut, Heraklion – Görögország

Deutschkurs Standard in Wien
Képzőintézmény: ActiLingua, Bécs – Ausztria

A gyakorlatorientált nemzetközi tanfolyamokon pedagógusaink diákközpontú tanítási módszereket ismernek meg. Betekintést nyernek más országok oktatási-nevelési rendszerébe, tapasztalatokat cserélnek, szakmai kapcsolatokat építenek. A kurzusok sikeres elvégzését Europass mobilitási igazolványukkal, idegen nyelvi kompetenciáik fejlődését pedig nyelvi útlevelükkel bizonyítják majd.

A több irányú tudásmegosztó tevékenységek elvégzésére részletes disszeminációs tervet készítettünk.

Pedagógusaink a képzéseken elsajátítottakkal, megújult tudásunk alkalmazásával, további munkájukkal az iskolai motivációt fogják növelni. Szemléletmódot alakítanak, felkeltik diákjainkban a nemzetközi szinten is versenyképes tudás megszerzésének igényét. Rávilágítanak az interdiszciplináris ismeretek, az idegennyelv-tudás és kooperációs készség fontosságára, és azok hasznosságára. Továbbra is részt veszünk az eTwinning mozgalomban is, annak érdekében, hogy megmutassuk tanítványainknak az európai kultúra és hagyományok értékeit.

Példamutatásunkkal, a megszerzett ismeretek továbbadásával gimnáziumunk regionális tudásközponti szerepét fogjuk erősíteni.

Erasmus+ projektjeink megvalósítását a Tatabányai Tankerületi Központ és Oroszlány Város Önkormányzata is támogatja, megvalósulásuk magas színvonalát pedig az iskolavezetés garantálja.

További információkért, kérjük, látogasson el honlapunkra:
https://hamvas1.wixsite.com/keltshullamokat

 

 

 

 

Erasmus+2020[PDF]

The teachers of Hamvas Béla Grammar School joined the Erasmus+ project in 2018. The title of our project was „Making Waves – improving school motivation at Hamvas Béla Grammar School”. We continued our project in 2019 under the title of “Riding the Waves – further developing school motivation at Hamvas Béla Grammar School”. The experience of the past two years shows that we are going in the right direction. That is why we wish to continue our work with our new project entitled “Streamline – spreading school motivation at Hamvas Béla Grammar School”.

As a motto for this year’s project we chose the thoughts of Ralph Waldo Emerson, the 19th century American essayist and poet: „Unless you try to do something beyond what you have already mastered, you will never grow.”

The members of our teaching staff think about their profession in a very responsible way. They would like to set an example of life-long learning to their students. Self - improvement in an international environment offers an opportunity for us to develop our IKT competence. We can learn and establish new, innovative educational methods and learning management systems. On the basis of the knowledge we acquire at the further training courses we will generalize the use of multimedia devices and software at our school. We will also introduce interdisciplinary projects that combine teaching science subjects with art education. To broaden the international connections of our school we will investigate the system of educational applications available in Europe and improve the foreign language competence of our colleagues.

In 2020 we delegate our teachers to participate in the following courses in accordance with our school’s expectations:

Discovering Moodle LMS
Training venue: Europass Teacher Academy, Florence, Italy

Photo & Video Making in our Classroom: The Educational Power of Multimedia
Training venue: Europass Teacher Academy, Barcelona, Spain

STEAM Education for a Reality Oriented and Fun Learning Environment
Training venue: Europass Teacher Academy, Barcelona, Spain

Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa
Training venue: IfeL Institut, Heraklion, Greece

Deutschkurs Standard in Wien
Training venue: ActiLingua, Vienna – Austria

In the practice-based international courses our teachers will learn student-focused teaching methods. They will get an insight into the educational systems of other countries, exchange experience, build professional connections. The teachers participating in the project will prove the successful completion of the courses with their Europass mobility pass and the improvement of their language competence with their language passport.

They will also share the acquired knowledge widely, in accordance with the detailed dissemination plan we have created.

Our teachers will enhance school motivation by implementing in their work the knowledge acquired at the courses. They will streamline a thought process and encourage our students’ ambition to acquire internationally competitive knowledge. They will point out the importance of interdisciplinary knowledge, foreign language competence and cooperation skills. We will continue our participation in the eTwinning programme to show our students the values of European culture and traditions. By setting an example and sharing the acquired knowledge we aim to strengthen the role of our school as a regional knowledge centre.

The implementation of our Erasmus+ projects will be supported by the Klebelsberg Institution Maintenance Centre in Tatabánya and the Oroszlány Council and the high quality will be guaranteed by the school management.

For more information, please visit our website at
https://hamvas1.wixsite.com/keltshullamokat

Erasmus+2020

Látogatottság

498688
Mai nap:Mai nap:33
Tegnap:Tegnap:79
A héten:A héten:280
Ebben a hónapban:Ebben a hónapban:2346
ÖSSZESEN :ÖSSZESEN :498688

Nyelvvizsga

LanguageCert